page_banner

محصولات

کیت تست نظارت بر وضعیت تغذیه

توضیح کوتاه:

آزمایش تغذیه برای ارزیابی وضعیت کلی تغذیه بیمار برای درک وضعیت تغذیه بیمار یا مشاهده تأثیر درمان تغذیه ای است.تشخیص فریتین، آلبومین، ترانسفرین و پرآلبومین در بررسی وضعیت تغذیه اهمیت زیادی دارد.

 

 


جزئیات محصول

برچسب های محصول

محلول پروتئین خاص

سلسله

نام محصول

نام محصول

نظارت بر وضعیت تغذیه

فریتین

FER

آلبومین

ALB

ترانسفرین

TRF

پرآلبومین

PA

آزمایش تغذیه برای ارزیابی وضعیت کلی تغذیه بیمار برای درک وضعیت تغذیه بیمار یا مشاهده تأثیر درمان تغذیه ای است.با توجه به آنتروپومتری، معاینه بیوشیمیایی و بررسی رژیم غذایی، افراد مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی جامع قرار گرفتند.در درمان تغذیه بعدی نقش هدایت کننده ای دارد.

فریتین سرم فراوان ترین پروتئین حاوی آهن در بدن است.کبد، طحال، مغز استخوان قرمز و مخاط روده محل های اصلی ذخیره آهن هستند که حدود 66 درصد از کل آهن بدن را تشکیل می دهند.تعیین فریتین سرم یک شاخص مهم ذخیره آهن در داخل بدن است.در تشخیص کم خونی فقر آهن، اضافه بار آهن و بررسی وضعیت تغذیه اهمیت زیادی دارد.

آلبومین/گلوبولین (A/G) نقش مهمی در عمل بالینی دارد.مقدار نرمال A/G 1.5-2.5:1 است.افزایش A/G ممکن است به دلیل افزایش آلبومین ناشی از بیماری های تغذیه بیش از حد یا کمبود ایمونوگلوبولین (آنتی بادی ها) باشد.

TRF تمایل به کاهش در پاسخ حاد دارد.بنابراین، التهاب و ضایعات بدخیم اغلب به طور همزمان با آلبومین و پری آلبومین کاهش می یابد.همچنین در بیماری مزمن کبد و سوء تغذیه کاهش می یابد و بنابراین می تواند به عنوان شاخصی برای وضعیت تغذیه استفاده شود.

پرآلبومین (PA) که با نام ترانس تیرتین (TTR) نیز شناخته می شود، پروتئینی با وزن مولکولی 54000 است که توسط سلول های کبدی سنتز می شود.هنگامی که توسط الکتروفورز جدا می شود، اغلب در جلوی آلبومین نشان داده می شود.نیمه عمر آن بسیار کوتاه است، فقط حدود 1.9 روز.بنابراین، تعیین غلظت پلاسمایی آن برای درک سوء تغذیه پروتئین، اختلال عملکرد کبد، آلبومین و ترانسفرین حساس تر است.


  • قبلی:
  • بعد:

  • HOME